Koordinatoruddannelsen

Rollen som sekretær, administrativ medarbejder, koordinator og kontorassistent er i konstant udvikling med nye opgaver og forventninger.

På Koordinatoruddannelsen tilegner du dig nye kompetencer og værktøjer, der efterspørges inden for dit jobområde og i din rolle som koordinator, projektansvarlig og sparringspartner.

Med koordinatoruddannelsen får du papir på din viden, så du står stærkest muligt, når du skal tilbage på arbejdsmarkedet.

På koordinatoruddannelsen lærer du bl.a. om:

  • Samarbejde og kommunikation
  • Effektiv mødeafholdelse
  • Konflikthåndtering
  • Ledelse af forandringsprocesser
  • Anvendelse af præsentationsprogrammer
  • Effektiv brug af Excel i jobbet
  • Og meget mere.

Hvordan ser din fremtid ud?

Arbejdet som koordinator i en moderne virksomhed byder på en hverdag med mange og varierende opgaver samt spændende faglige og personlige udfordringer. De fleste virksomheder forventer, at du er effektiv og har overblik, ligesom du forventes at kunne kommunikere med alle i organisationen.

Om uddannelsen

Koordinatoruddannelsen varer 6 uger og er på positivlisten for 6 ugers jobrettede uddannelser. Det betyder, at du kan få bevilliget uddannelsen af din a-kasse, hvis du er ledig, og dermed få dagpenge under hele uddannelsen.

By

Startdato

Brøndby:

28.02.2022

Online:

14.03.2022

Brøndby:

19.04.2022

Herning:

19.04.2022

Brøndby:

30.05.2022

Herning:

30.05.2022

Online:

30.05.2022

Varighed:

29 dage

Tid:

08:00-15:24

6 ugers jobrettet uddannelse

Reserver en plads
Uddannelsen henvender sig til personer, der har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Det er din a-kasse, der skal bevillige uddannelsen til dig. Hvis du ikke har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, så se fanen med priser nederst på siden.

“Jeg har arbejdet som koordinator i over 30 år, men jeg følte, at jeg manglede papir på mine kompetencer.

Jeg tilmeldte mig derfor koordinatoruddannelsen, hvilket jeg på intet tidspunkt har fortrudt.

Uddannelsen har givet mig mere end forventet, både fagligt men også socialt, hvor jeg har dannet mig et helt nyt netværk.

Jeg vil helt klart anbefale uddannelsen til andre.”

Tina Offenberg

Faner
Ofte stillede spørgsmål
AMU-mål
Priser

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster det?
Kurset bliver betalt for dig, og du modtager dagpenge fra a-kassen under forløbet.

Hvem kan af A-kassen få godkendt jobrettet uddannelse?
Du kan få godkendt 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er:

  • Ufaglært: Du har afsluttet højst grundskolen (folkeskolen) og eventuel en gymnasial uddannelse.
  • Faglært: Du har en erhvervsfaglig uddannelse som for eksempel elektriker, grafiker, kok eller salgsassistent.
  • Faglært + kort videregående uddannelse: Du er faglært og har en kort videregående uddannelse som for eksempel datamatiker, laborant eller handelsøkonom.

Er kurset på positivlisten?
Ja, det er det.

Hvor længe skal jeg have været på dagpenge, før a-kassen vil godkende et 6 ugers uddannelsesforløb?
Du skal have været ledig i 5 uger

Mød en af vores undervisere

Carina Mortensen underviser på Koordinatoruddannelsen. Carina har mange års erfaring inden for ledelse. Som leder har hendes primære fokus været at få alle ender til at mødes og sikre, at alle medarbejdere udnyttede deres potentiale optimalt.

I sin undervisning leverer Carina ”up to date” og fagligt velfunderet undervisning. Herudover har hun fokus på at sikre et godt læringsmiljø samt at variere sin undervisningsform i forhold til både praktiske øvelser, der fordrer samarbejde og innovation og mere klassisk vidensformidling som oplæg til refleksion og dialog.