Hver tredje dansker skifter job på grund af dårlig ledelse

Flere undersøgelser viser, at dårlig ledelse er den hyppigste grund til, at vi danskere skifter job. I undersøgelserne tegner der sig et billede af ledere, der mangler de basale ledelsesmæssige kompetencer. De har fokus på at nå et mål, men glemmer vigtigheden i at inddrage, motivere og lede deres medarbejdere.

For at blive den bedste leder for dine medarbejdere er det essentielt, at du er klædt ordentligt på til at varetage lederrollen. Det kan vi dokumentere, at du bliver ved at tage Den Grundlæggende Lederuddannelse.

På en skala fra 0-10, hvor 10 er det bedste, giver vores kursister efter endt uddannelse følgende bedømmelser:

  • Kurset har lært mig det, der var formålet – 9,4
  • Kurset har klædt mig på til at overtage nye opgaver – 8,5
  • Kurset er brugbart i mit nuværende job – 8,5

Tag uddannelsen og bliv den bedste leder til at:

  • Motivere dine medarbejdere til at opnå de ønskede resultater
  • Give dine medarbejdere feedback og anerkendelse
  • Være klar og tydelig i din kommunikation
  • Skabe trivsel i dit team
  • Afholde effektive og involverende møder
  • Løse konflikter og afholde vanskelige samtaler
  • Tilpasse din lederstil til forskellige situationer og medarbejdere.

Stå stærkere som leder efter kun 4-6 måneder

Den Grundlæggende Lederuddannelse giver dig alle de værktøjer som sikrer, at du kommer til at stå stærkt som leder. Uddannelsen fordeler sig over 13 dage og er opbygget af 5 moduler á 2-3 dages varighed. De seks moduler er fordelt over 4-6 måneder.

Modul 1 – Ledelse og det personlige lederskab
Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj + Mødeledelse
Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Modul 4 – Situationsbestemt ledelse
Modul 5 – Forandringsledelse
Modul 6 – Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed

Er det nu, du skal opkvalificeres?

Så tilmeld dig Den Grundlæggende Lederuddannelse allerede i dag, så du sikrer dig en plads på det ønskede hold.

By

Startdato

Brøndby:

30.11.2022

Herning:

30.11.2022

Herning:

31.01.2023

Herning:

12.04.2023

Varighed:

15 dage

Tid:

08:00-15:24

Pris: DKK 2.496,-

Reserver en plads
Hvis du er i arbejde og har en videregående uddannelse, kan du desværre ikke få tilskud til uddannelsen. Din pris er 8.299,65 kr. Kontakt os på tlf. 70 60 65 00, hvis du er i tvivl om din pris.
Faner
Moduler og undervisningsdage
Praktisk information
AMU-mål

Undervisningen foregår både i Brøndby og Herning

Startdato: 30. november 2022. Slutdato: 10. maj 2023

Undervisningsdage:
Modul 1 – Ledelse og det personlige lederskab (3 dage): d. 30. november – 2. december
Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj + Mødeledelse (3 dage): d. 10. januar – 12. januar 2023
Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage): d. 7. februar – 8. februar 2023
Modul 4 – Situationsbestemt ledelse (2 dage): d. 1.-2. marts 2023
Modul 5 – Forandringsledelse (3 dage): d. 17.-19. april 2023
Modul 6 – Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed (2 dage): 9.-10. maj 2023

Startdato: 31. januar 2023. Slutdato: 15. juni 2023

Undervisningsdage:
Modul 1 – Ledelse og det personlige lederskab (3 dage): d. 31. januar – 2. februar 2023
Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj + Mødeledelse (3 dage): d. 7.-9. marts 2023
Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage): d. 28.–29. marts 2023
Modul 4 – Situationsbestemt ledelse (2 dage): d. 26.-27. april 2023
Modul 5 – Forandringsledelse (3 dage): d. 23.-25. maj 2023
Modul 6 – Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed (2 dage): 14.-15. juni 2023

Startdato: 12. april 2023. Slutdato: 4. oktober 2023

Undervisningsdage:
Modul 1 – Ledelse og det personlige lederskab (3 dage): d. 12.-14. april 2023
Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj + Mødeledelse (3 dage): d. 10.-12. maj 2023
Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage): d. 20.-21. juni 2023
Modul 4 – Situationsbestemt ledelse (2 dage): d. 8.-9. august 2023
Modul 5 – Forandringsledelse (3 dage): d. 5.-7. september 2023
Modul 6 – Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed (2 dage): 3.-4. oktober 2023