Hver tredje dansker skifter job på grund af dårlig ledelse

Flere undersøgelser viser, at dårlig ledelse er den hyppigste grund til, at vi danskere skifter job. I undersøgelserne tegner der sig et billede af ledere, der mangler de basale ledelsesmæssige kompetencer. De har fokus på at nå et mål, men glemmer vigtigheden i at inddrage, motivere og lede deres medarbejdere.

For at blive den bedste leder for dine medarbejdere er det essentielt, at du er klædt ordentligt på til at varetage lederrollen. Det kan vi dokumentere, at du bliver ved at tage Den Grundlæggende Lederuddannelse.

På en skala fra 0-10, hvor 10 er det bedste, giver vores kursister efter endt uddannelse følgende bedømmelser:

  • Kurset er brugbart i mit nuværende job – 9,2
  • Kurset har lært mig det, der var formålet – 9,8
  • Kurset har klædt mig på til at overtage nye opgaver – 8,4

Tag uddannelsen og bliv den bedste leder til at:

  • Motivere dine medarbejdere til at opnå de ønskede resultater
  • Give dine medarbejdere feedback og anerkendelse
  • Være klar og tydelig i din kommunikation
  • Skabe trivsel i dit team
  • Afholde effektive og involverende møder
  • Løse konflikter og afholde vanskelige samtaler
  • Tilpasse din lederstil til forskellige situationer og medarbejdere.

Stå stærkere som leder efter kun 4-6 måneder

Den Grundlæggende Lederuddannelse giver dig alle de værktøjer som sikrer, at du kommer til at stå stærkt som leder. Uddannelsen fordeler sig over 13 dage og er opbygget af 5 moduler á 2-3 dages varighed. De fem moduler er fordelt over 4-6 måneder.

Modul 1 – Ledelse og det personlige lederskab
Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj + Mødeledelse
Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Modul 4 – Situationsbestemt ledelse
Modul 5 – Forandringsledelse

OBS: Til august tilføjer vi et spændende ekstra modul til uddannelsen. Modulet hedder Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed, og forlænger uddannelsen med to dage.

Er det nu, du skal opkvalificeres?

Så tilmeld dig Den Grundlæggende Lederuddannelse allerede i dag, så du sikrer dig en plads på det ønskede hold.

By

Startdato

Brøndby:

29.06.2022

Herning:

29.06.2022

Brøndby:

31.08.2022

Herning:

31.08.2022

Online (15 dage i træk):

07.11.2022

Brøndby:

30.11.2022

Herning:

30.11.2022

Varighed:

13/15 dage

Tid:

08:00-15:24

Pris: DKK 2.496,-

Reserver en plads
Hvis du er i arbejde og har en videregående uddannelse, kan du desværre ikke få tilskud til uddannelsen. Din pris er 8.299,65 kr. Kontakt os på tlf. 70 60 65 00, hvis du er i tvivl om din pris.
Faner
Moduler og undervisningsdage
Praktisk information
AMU-mål

Undervisningen foregår både i Brøndby og Herning

Startdato: 21. marts 2022. Slutdato: 6. juli 2022

Undervisningsdage:
Modul 1 – Ledelse og det personlige lederskab (3 dage): d. 21.-23. marts
Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj + Mødeledelse (3 dage): d. 25.-27. april
Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage): d. 19.-20. maj
Modul 4 – Situationsbestemt ledelse (2 dage): d. 7.-8. juni
Modul 5 – Forandringsledelse (3 dage): d. 4.-6. juli

Startdato: 29. juni 2022. Slutdato: 18. november 2022

Undervisningsdage:
Modul 1 – Ledelse og det personlige lederskab (3 dage): d. 29. juni-1. juli
Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj + Mødeledelse (3 dage): d. 17.-19. august
Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage): d. 15.-16. september
Modul 4 – Situationsbestemt ledelse (2 dage): d. 10.-11. oktober
Modul 5 – Forandringsledelse (3 dage): d. 16.-18. november

Startdato: 31. august 2022. Slutdato: 18. januar 2023

Undervisningsdage:
Modul 1 – Ledelse og det personlige lederskab (3 dage): d. 31. august-2. september
Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj + Mødeledelse (3 dage): d. 28.-30. september
Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage): d. 25.-26. oktober
Modul 4 – Situationsbestemt ledelse (2 dage): d. 23.-24. november
Modul 5 – Forandringsledelse (3 dage): d. 12.-14. december
Modul 6 – Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed (2 dage): 17.-18. januar 2023

Startdato: 7. november 2022. Slutdato: 25. november – Online

Startdato: 30. november 2022. Slutdato: 10. maj 2023

Undervisningsdage:
Modul 1 – Ledelse og det personlige lederskab (3 dage): d. 30. november – 2. december
Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj + Mødeledelse (3 dage): d. 10. januar – 12. januar 2023
Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage): d. 7. februar – 8. februar 2023
Modul 4 – Situationsbestemt ledelse (2 dage): d. 1.-2. marts 2023
Modul 5 – Forandringsledelse (3 dage): d. 17.-19. april 2023
Modul 6 – Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed (2 dage): 9.-10. maj 2023